Lassaterei

Na zachód od Kuźniczyska w stronę Biedaszkowa znajdowało się parę zabudowań jako osada ziemska, należąca do majątku klasztoru trzebnickiego. W roku 1624 majątek zakupił Georg Lassat, następnie go rozbudował i przekształcił w folwark. Od nazwy właściciela nadano nazwę przysiołka Lassaterey, później Lassaterei. Po śmierci Lassata folwark ponownie przejęty został przez klasztor i przydzielony do Kuźniczyska.

Fabryka wełny drzewnej Humboldtsau

6 czerwca 1842 roku na mocy królewskiego reskryptu została podpisana umowa spółki i utworzenia fabryki wełny drzewnej wraz z uzdrowiskiem. Joseph Weiss (właściciel papierni w Zlotych Horach) zainspirowany badaniami wybitnego niemieckiego przyrodnika, geografa, badacza i podróżnika Friedricha Wilhelma Heinricha Alexandra von Humboldt’a opatentował swój wynalazek i wdrożył go właśnie w Humboldtsau, które należało do Kuźniczyska. Wydarzenie to było bez precedensu, pierwsze na świecie.

Ostatni dzwon

Pierwszy dzwon (ton C) w Kuźniczysku został ufundowany przez pastora Jahanna Nazari w 1610 roku. Zawisł w dobudowanej wieży sosnowego kościoła zbudowanego około 1450 roku przez katolików. Kolejne dwa dzwony zostały odlane we Wrocławiu w 1792 roku – o tonie A oraz B, zawisły one w 1805 roku w nowej kopule wieży kościoła modrzewiowego wybudowanego w 1709 roku przez ewangelików.