Na tej stronie znajdują się daty istotnych wydarzeń w historii Kuźniczyska i okolic.

Rok Lata Wydarzenia Kuźniczysko Dotyczy Wydarzenia na świecie Przynależność ziem Kuźniczyska
1392
1410 Niederster Hammer na mapie urbarza trzebnickiego 1410 – bitwa pod Grunwaldem
1422 Bracia Mulich przekazują swojemu ojcu część zysków z kuźni
1433 opatka z Trzebnicy nakazuje wycinkę lasów pod wydobycie darninowej rudy żelaza
1450 budowa kaplicy katolickiej (bez wieży), kościół filialny parafii miejskiej w Trzebnicy Drewniany kościół ewangelicki Księstwo Oleśnickie
04.04.1454 Konrad Biały ks. Śląska przebywa w Kuźniczysku
1480 budowa drewnianego młyna Wodny młyn dworski
1536 1546 kościół otrzymał własnego proboszcza Drewniany kościół ewangelicki
1540 kościół stał się filią parafii ewangelickiej w Złotowie Drewniany kościół ewangelicki
1550 kościół zajęty na krótki okres przez katolików Drewniany kościół ewangelicki
1550 właściciel młyna – von Strachwitz Wodny młyn dworski
1555 1616 Johann Nazarius – pastor Zawonii i filii Kuźniczysko Pastorzy
1610 pierwszy odlany dzwon ufundowany przez proboszcza Johanna Nazari Drewniany kościół ewangelicki
1616 1623 Johann Donatus  – pastor Zawonii i filii Kuźniczysko Pastorzy 1618/48 wojna trzydziestoletnia
1623 1644 Goergius Crellius – pastor Zawonii i filii Kuźniczysko Pastorzy 1618/48 wojna trzydziestoletnia
1641 właściciel młyna – Balcer von Kottwitz Wodny młyn dworski
1644 1648 Martinus Vibegius – pastor Zawonii i filii Kuźniczysko Pastorzy
1648 kościół po wojnie trzydziestoletniej ponownie katolicki Drewniany kościół ewangelicki
1650 oddalenie protestanckiego kaznodziei Drewniany kościół ewangelicki
1650 1669 proces między księciem oleśnickim i ksieni, rozstrzygnięty na korzyść  klasztoru Drewniany kościół ewangelicki
1653 Balcer von Kottwitz dostaje zezwolenie na budowę warzelni piwa Wodny młyn dworski
1653 1661 Martinus Vibegius – pastor Zawonii i filii Kuźniczysko Pastorzy
1661 1671 Daniel Cofa – pastor Zawonii i filii Kuźniczysko Pastorzy
1671 kościół jest samodzielną parafią z proboszczem katolickim Drewniany kościół ewangelicki
1696 pożar hali słodu, browaru i młyna Wodny młyn dworski
1697 klasztor wykupuje ruiny młyna i browaru Wodny młyn dworski
1697 1698 odbudowa młyna Wodny młyn dworski
1708 na mocy konwencji altransztadzkiej z 1707r  zwrócono protestantom kościół Drewniany kościół ewangelicki
1709 wybudowano nowy drewniany kościół ewangelicki z modrzewia Drewniany kościół ewangelicki
1709 Daniel Langhammer – pastor Zawonii i filii Kuźniczysko Pastorzy
1737 wybudowane pierwsze organy 14-to głosowe przez Michaela Englera Drewniany kościół ewangelicki
1746 budowa wieży barokowej (do lat 70-tych XX wieku zachowana chorągiewka) Drewniany kościół ewangelicki
1785 Karl Gottlieb Münsterberg – pastor Zawonii i filii Kuźniczysko Pastorzy
30.03.1785 spotkanie przedstawicieli zgromadzenia i decyzja o przebudowie Drewniany kościół ewangelicki
1786 1787 rozbudowa kościoła o nową zakrystię od strony wschodniej, likwidacja starej ambony i budowa nowej (obecnej), budowa nowego ołtarza Drewniany kościół ewangelicki
1790 do tego roku nabożeństwa odprawiane w języku polskim Drewniany kościół ewangelicki
1792 odlanie dzwonów zegarowych we Wrocławiu, jeden przetrwał – jest w Monachium Drewniany kościół ewangelicki
1801 barokowe (cebulaste) nakrycie wieży przeniesione do kościoła w Złotowie, budowa dachu w bryle ostrosłupa, w nowej kopule wieży wiszą trzygłosowe dzwony Drewniany kościół ewangelicki
1804 zakończona budowa kolejnych organów przez Gebnida Englera z Wrocławia Drewniany kościół ewangelicki
1810 po sekularyzacji młyn przechodzi w ręce państwa pruskiego Wodny młyn dworski
1815 1876 Karl Gottfried Basch piwowar ze Śliwic wykupuje browar Browar Związek Niemiecki
1824 kościół ewangelicki stał się samodzielny z własnym proboszczem Drewniany kościół ewangelicki Związek Niemiecki
1824 remont elewacji kościoła, naprawa wieży i nowe odeskowanie Drewniany kościół ewangelicki Związek Niemiecki
1825 1838 Peter Stephan Curie – pastor w Kuźniczysku Pastorzy Związek Niemiecki
1838 1874 Ernst Friedrich John – pastor w Kuźniczysku Pastorzy Związek Niemiecki
27.08.1839 17.12.1839 Emigracja: z Hamburga wypłynęło 5 osób do Nowego Jorku; statek Brig Caroline Emigracja Związek Niemiecki
03.07.1841 27.10.1841 Emigracja: z Altony-Hamburga wypłynęło 6 osób do Adelaide (Australia); statek Skjold Emigracja Związek Niemiecki
06.06.1842 akt założycielski Fabryki Wełny Drzewnej i Uzdrowiska Humboldt’s Au Fabryka wełny drzewnej Związek Niemiecki
30.08.1845 zgoda na przekształcenie kuźni wodnej na fabrykę wełny Fabryka wełny drzewnej Związek Niemiecki
19.02.1849 wydano pozwolenie do nabywania gruntów i praw majątkowych Fabryka wełny drzewnej Związek Niemiecki
1850 pierwsi kuracjusze uzdrowiska Fabryka wełny drzewnej Związek Niemiecki
02.04.1861 pożar fabryki wełny Fabryka wełny drzewnej Związek Niemiecki
1869 1870 przebudowa młyna Wodny młyn dworski Związek Północnoniemiecki
1870 1874 przebudowa technologii młyna Wodny młyn dworski Związek Północnoniemiecki
1870 elementy marmurowe schodów uzdrowiska przewiezione do kościoła w Masłowie Fabryka wełny drzewnej Związek Północnoniemiecki
1875 zabudowa mlewnika z Wrocławia Wodny młyn dworski Cesarstwo Niemieckie (II Rzesza)
1875 1883 Paul Carl Johannes Meyer – pastor w Kuźniczysku Pastorzy Cesarstwo Niemieckie (II Rzesza)
1876 właściciel młyna – August Pawelke Wodny młyn dworski Cesarstwo Niemieckie (II Rzesza)
1876 1892 August Pawelke – właściciel dóbr Browar Cesarstwo Niemieckie (II Rzesza)
1884 1921 Johannes Emil Heinrich Dubbe – pastor w Kuźniczysku Pastorzy Cesarstwo Niemieckie (II Rzesza)
1892 1916 Fritz Töppich – właściciel browaru Browar Cesarstwo Niemieckie (II Rzesza)
1896 projekt przebudowy więźby dachowej kościoła i wieży Drewniany kościół ewangelicki Cesarstwo Niemieckie (II Rzesza)
1897 przebudowa: podniesienie kalenicy połaci dachowej, wymian kopuły wierzy na namiotową, wymiana gontu na ocynkowaną dachówkę Drewniany kościół ewangelicki Cesarstwo Niemieckie (II Rzesza)
1897 zabudowa zegarów Drewniany kościół ewangelicki Cesarstwo Niemieckie (II Rzesza)
1910 właściciel młyna – C. von Hippe Wodny młyn dworski Cesarstwo Niemieckie (II Rzesza)
1916 1917 przetopienie największych dzwonów na cele wojenne (ocalał mały z 1610 i 1792 roku) Drewniany kościół ewangelicki 1914/18 – I Wojna Światowa Cesarstwo Niemieckie (II Rzesza)
1923 odlanie nowego dzwonu Drewniany kościół ewangelicki Republika Weimarska
1924 poświęcenie dzwonów na Wielkanoc Drewniany kościół ewangelicki Republika Weimarska
1925 właściciel młyna – Paul Kanther Wodny młyn dworski Republika Weimarska
1925 1945 Feierabend – pastor w Kuźniczysku Pastorzy Republika Weimarska
1926 nowe schody wejściowe do kruchty bocznej Drewniany kościół ewangelicki Republika Weimarska
1927 1928 instalacja elektryczna oświetleniowa w kościele Drewniany kościół ewangelicki Republika Weimarska
1927 budowa jazu betonowego na rzece Wodny młyn dworski Republika Weimarska
1930 budowa trafostacji przy młynie; zabudowa silnika Siemensa w młynie Wodny młyn dworski Republika Weimarska
1930 1945 Knuhr – ostatni właściciel zajazdu/gościńca (d. browar) Browar Republika Weimarska
1931 likwidacja koła wodnego; zabudowa turbiny Francisa Wodny młyn dworski Republika Weimarska
1936 przebudowa ruin fabryki/młyna wodnego na cele zbrojeniowe Fabryka zbrojeniowa  III Rzesza
1938 do kościoła ewangelickiego należą wsie: Biedaszków Wielki, Koczurki Pastorzy  III Rzesza
1943 zdjęcie małego dzwonu (z 1792 r.) i przewiezienie do Hamburga Drewniany kościół ewangelicki 1939/45 II Wojna Światowa  III Rzesza
07.10.1944 bombardowanie fabryki zbrojeniowej Fabryka zbrojeniowa  III Rzesza
1945 dzwon z 1610 roku zdjęty i zaginął, prawdopodobnie przetopiony przez Polaków Drewniany kościół ewangelicki 1939/45 – II Wojna Światowa Polska – PRL
1946 1947 kościół katolicki, później opuszczony Drewniany kościół ewangelicki Polska – PRL
1959 wpis kościoła do rejestru zabytków Drewniany kościół ewangelicki Polska – PRL
1968 1971 zabezpieczenie przez konserwatora Drewniany kościół ewangelicki 1972 – uznanie granicy na Odrze przez RFN Polska – PRL
1973 1976 dewastacja kościoła Drewniany kościół ewangelicki Polska – PRL
1974 likwidacja cmentarza Drewniany kościół ewangelicki Polska – PRL
1975 wymiana koryta drewnianego do turbiny na stalowe rury Wodny młyn dworski Polska – PRL
1983 zamknięcie produkcji w młynie Wodny młyn dworski Polska – PRL