Nazwa wsi przez wieki ewaluowała. Związana była ciągle z wydobyciem i przetwarzaniem darniowej rudy żelaza. W wiekach XVIII/IX wydobywano i przetwarzano tutaj również rudę miedzi.

Ewaluacja nazwy wsi:

  • 1392 r. – Mulich Hammer, Mulichs Hammer, Mulichshammer
  • 1422 r. – Nieder Hammer, Niedersten Hammer, Nedirsten Hammer (Dolna Hamernia)
  • 1553 r. – Pohlnisch Hammer (łac. ferrificio inferiori)
  • Polschen Hammer
  • Polnisch Hamer, Polnisch Hammer, Polnischhammer
  • 1908 r. – Gross Hammer
  • 1944 r. – Welke Hamry
  • 1945 r. – Kuźnica Wielka
  • 1946 r. – Kuźniczysko

Wokół zagłębia górniczo-hutniczego zamieszkało w koloniach leśnych wiele rodzin pracowniczych.