Fabryka wełny drzewnej Humboldtsau

6 czerwca 1842 roku na mocy królewskiego reskryptu została podpisana umowa spółki i utworzenia fabryki wełny drzewnej wraz z uzdrowiskiem. Joseph Weiss (właściciel papierni w Zlotych Horach) zainspirowany badaniami wybitnego niemieckiego przyrodnika, geografa, badacza i podróżnika Friedricha Wilhelma Heinricha Alexandra von Humboldt’a opatentował swój wynalazek i wdrożył go właśnie w Humboldtsau, które należało do Kuźniczyska. Wydarzenie to było bez precedensu, pierwsze na świecie.